Over Okidoki:

Het bieden van kleinschalige en professionele kinderopvang in huiselijke sfeer. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo en op zijn eigen manier. Daardoor verdient ieder kind respect, veel persoonlijke aandacht door kleinschalige opvang, veilige warme omgeving, regelmaat, reinheid en rust. In de pedagogiek bestaan vele stromingen. Ik stel mijn visie niet af op basis van een zodanige specifieke pedagogische stroming. Ik ben van mening dat elke stroming zijn goede en minder goede kanten heeft. Er zijn wel pedagogische stromingen waarbij bepaalde ideeën mij zeer aanspreken en zelf ook terug zie hoe ik met de kinderen omga.

Rudolf Steiner: Het gevoelsleven van een kind is belangrijk, ieder kind is uniek. Een veilige basis geven, een warme belangstelling voor het kind, de natuur en het bieden van een vast ritme. Veel aandacht.

Celestien Freinet: I.p.v. Alleen met speelgoed spelen, spelen met echte (grote mensen) materialen.  

Margo Meeuwig: Juist materialen die echt zijn en niet aan een leeftijd gebonden, kunnen kinderen inspireren tot fantasierijk spel.

Reggio Emilia: In het kader van een thema worden verschillende activiteiten georganiseerd. Geen kant en klare activiteiten, maar voornamelijk uitnodigende situaties worden er gecreëerd.

Thomas Gordon: Kijken en luisteren naar kinderen, serieus nemen. Voorkomen van een strijd relatie met het kind.

Locatie:

Vrijstaande woning met aparte opvangruimte en slaapruimte.

Openingstijden:

Ma, Di, Do van 7:30-17:30 uur. Incidentele afwijkende tijden in overleg. overleg.

Achterwacht:

Dit is mijn man. Hij kan opgeroepen worden in noodzakelijke, onverwachte situaties.

Groepsamenstelling:

Er worden per dag maximaal vijf kindjes opgevangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Wenperiode:

Voordat nieuwe kindjes volledig een hele dag/dagen geplaatst worden, volgt er eerst in overleg met de ouders een wenperiode. Bijv. Eerst een paar uurtjes, halve dag en zo opbouwen naar een hele dag opvang.

Communicatie:

Per kind hou ik een schriftje bij waarin o.a. staat wat het kind gedurende de dag heeft gedaan, wetenswaardigheden m.b.t. Slapen, eten, etc. Dagelijks of wekelijks een samenvatting van wat er heeft plaats gevonden. Daarnaast stel ik bij bijzonderheden of problemen de ouders persoonlijk in kennis en kunnen zij met vragen of problemen bij mij terecht. Na het kennismaking/intake gesprek vindt er een keer in het half jaar (afhankelijk van het gastouderbureau) een evaluatiegesprek plaats. Ik werk met observatieformulieren over de ontwikkeling en welbevinden van het kind.

Ziekte van het kind:

Wanneer uw kind ziek wordt, zal ik altijd contact met u opnemen. Afhankelijk van de ernst van de verschijnselen en welbevinden van uw kind (andere kinderen) zal worden verzocht uw kind op te halen.

Home
Huisman© webdesign 2021