Wat kunt u verwachten:

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

Binnenkomst: Vanaf 7:30 uur, ouders met kind.

Praatje ouders/kind. Bijzonderheden bespreken voor die dag. Kind op zijn gemak stellen.

Vertrek ouders:

Samen met kind afscheid van ouder(s) nemen. Gedag zeggen, kus geven en uitzwaaien.

Vrij spelen:

We gaan naar boven naar de opvangkamer, waar de kinderen vrij kunnen spelen met speelgoed wat is afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind.

Fruittijd:

Rond 9:30 uur samen opruimen en aan tafel gaan zitten, eten en drinken. Dit gaat vaak gepaard met een kinderprogramma, meestal aansluitend aan het kiki maandthema (tv/dvd). Hierna het welkom Kiki rondje met elke maand een ander thema (zingen, lezen, woordkaarten en/of spelletje).

Gezamenlijke activiteiten:

Afhankelijk van de leeftijd en het bijhorende thema van Kiki knutselen, tekenen, kleien, dansen, puzzelen en spelletjes. Wandelen met de bolderkar naar het bos, de winkel  of speeltuin/veld. Buiten in de tuin spelen of vrij spelen met aanbod van wisselend speelgoed/materialen.

Rond 12:00 uur: Samen opruimen, tafel dekken en aan tafel gaan. Lunchen. Hierna lezen en/of zingen.

Rond 13:00 uur: De kinderen die nog slapen gaan hierna naar bed. Voor de oudere kinderen die niet meer slapen een rust moment (Lezen, puzzelen, filmpje kijken). Op dit moment werk ik de dagboekjes van de kinderen bij.

Rond 15:30 uur: Tijd voor een tussendoortje. Aan tafel drinken en wat eten. Gezellig kletsen over van alles, voorlezen of zingen. Hierna vrij spelen of activiteit.

Rond 17:00 uur: Gezamenlijk opruimen, (naar woonkamer of tuin) overtollige energie kwijtraken, spelen of filmpje kijken tot de kinderen worden opgehaald.

Vertrek kind met ouders tussen ongeveer 17:15 en 17:30 uur: Praatje ouders, bijzonderheden bespreken van die dag.

Naast de genoemde globale activiteiten voor de kinderen, volg ik voor de baby’s het dagritme van thuis.

 

Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich veilig bij me voelen. Ik doe dat door respect te tonen voor de persoonlijkheid van ieder kind en een vertrouwensband op te bouwen. Door met ze te spelen, te zingen, samen te lezen en ze te troosten wanneer ze verdrietig zijn. Ik laat ze vrij in hun spel, laat ze zelf keuzes maken in wat ze willen doen. Wel stel ik daarbij grenzen in wat wel en niet mag in de groep (normen en waarden), zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Ik probeer dit ook zo consequent mogelijk te doen. De kinderen moeten de kans krijgen hier te kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Dit kan alleen in een warme en veilige omgeving. Dit staat voor mij dan ook echt op de eerste plaats.

 

Home
Huisman© webdesign 2021